Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1920 - Podział Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Polskę i Czechosłowację

Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego zawarła w dniu 5.11.1918 r. wstępne porozumienie z czeskim odpowiednikiem odnośnie rozgraniczenia Śląska Cieszyńskiego ze względów etnicznych. Zawartą umowę zaakceptowały oba rządy. Większa część Śląska znalazła się w strefie polskiej, czeska obejmowała okolice Frydku i Ostrawy Polskiej. Władze czechosłowackie jednak nie pogodziły się z tymi ustaleniami i w dniu 23.01.1919 r. ich armia zaatakowała nieliczne polskie oddziały; po kilkudniowych walkach ofensywa została zatrzymana pod Skoczowem. Słabość polskich oddziałów wynikała z trudnej sytuacji militarnej na froncie polsko-ukraińskim. Wówczas w konflikt cieszyński zaangażowały się mocarstwa zachodnie. Ostatecznie decyzja w sprawie Śląska Cieszyńskiego została podjęta podczas konferencji w belgijskim kurorcie Spa. W dniu 28.07.1920 r., podczas obrad Rady Ambasadorów, dokonano podziału Śląska Cieszyńskiego i jego stolicy pomiędzy oba kraje. Polska część zajmowała obszar 1002 km² (tj. 44%), a czechosłowacka 1280 km² (tj. 56%).

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska