Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

I poł. X w. - Budowa grodu na Górze Zamkowej

Położona przy Olzie niewielka góra, a przy niej bród na rzece spełniała warunki do założenia miejsca obronnego. Najpewniej zniszczenie grodu plemienia Gołęszyców na terenie wsi Kocobędz, zwanego Starym Cieszynem lub Cieszyniskiem, dzisiaj leżącego w granicach Czeskiego Cieszyna, spowodowało, że ocaleni mieszkańcy zwrócili uwagę na nieodległą górę przy Olzie. Przypuszczalnie Góra Zamkowa w Cieszynie była początkowo zapleczem dla wznoszonego powtórnie grodu, ale z czasem, gdy zarzucono starania odbudowy grodu, stała się dla mieszkańców ich główną osadą. Pewne jest, że już w X wieku na Górze Zamkowej w Cieszynie istniał obronny gród.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska