Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

XIII w. - Przyjęcie prawa flamandzkiego

Najpewniej w początkach II połowy XIII w. Cieszyn przyjął prawo flamandzkie od dolnośląskiego Lwówka. W tamtych czasach na ziemiach polskich miała miejsce tzw. kolonizacja niemiecka oraz przyjmowanie prawa niemieckiego. Nowi mieszkańcy i nowe prawo stanowiły źródło istotnych przemian cywilizacyjnych: powstawało wiele nowych miast, zakładano nowe wsie, udoskonalano rolnictwo. Cieszyn lokowany na prawie flamandzkim, zarządzany przez wójta dziedzicznego, zmieniał się stopniowo, przybywało mieszkańców, rozwijała się działalność gospodarcza i powoli rodziła się kancelaria miejska.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska