Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

Współpraca

Renata Karpińska

 

Przełom w stosunkach pomiędzy Cieszynem i Czeskim Cieszynem nastąpił w 1989 r. po przemianach demokratycznych w Polsce i Czechosłowacji. Wejście w życie umowy o bezwizowym ruchu pomiędzy oboma krajami w 1991 r. zakończyło izolację mieszkańców polskiej i czeskiej części miasta. Odnawiane były znajomości prywatne i biznesowe, rozwijał się handel, szczególnie na targowiskach. Od 1989 r. działał nieformalny oddział Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Coraz częściej też miały miejsce kontakty przedstawicieli władz miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. 14 czerwca 1996 r. została podpisana „Umowa o współpracy między miastami Cieszyn (RP) i Český Těšín (ČR)”, która zastąpiła „Umowę Przyjaźni” z 1985 r. i niejako sankcjonowała coraz ściślejszą współpracę w różnych dziedzinach. Przeprowadzono wiele wspólnych projektów, m.in. z zakresu kultury i promocji. Od wstąpienia Polski i Czech do Unii Europejskiej realizowane są wspólne projekty dofinansowane z funduszy wspierających współpracę transgraniczną.

 „Umowa Przyjaźni - o współpracy między miastami Cieszyn - PRL a Czeskim Cieszynem -CSRS, 1985

„Umowa o współpracy między miastami Cieszyn (RP) i Český Těšín (ČR)”, 1996 (fot. R. Karpińska, Archiwum Urzędu Miejskiego w Cieszynie)

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska