Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Ochrona danych na stronie https://openairmuseum.info odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Do przepisów, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej RODO;

  2. Ustawa z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 5. Dane osobowe przetwarzane w formularzu kontaktowym, przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu kontaktu z obsługą serwisu.

 

§2

Administrator Danych

 

 1. Administratorem danych w rozumieniu RODO, jest Burmistrz Miasta Cieszyna, tel. 33 47 94 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl, ul.Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;

 3. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.

 4. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym wymienionymi w § 1 ust. 1;

  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;

  3. w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych,

  2. sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

 3. Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz firmie świadczącej usługę utrzymania strony: Damian Macura Webdesign-Experts.eu, Cieszyn 43-400, ul. Mennicza 1,

 4. Administrator danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 5. Administrator danych zapewnia aktualne standardy zabezpieczeń celem zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora danych albo przez Podmiot przetwarzający (firma świadcząca usługę utrzymania serwisu).

 

§3

Pliki cookies

 

 1. Witryna https://openairmuseum.info używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

   

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

   

 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

   

 7. Dodatkowe dane, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska