Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1290 - Powstanie piastowskiego Księstwa Cieszyńskiego

Na początku lat osiemdziesiątych XIII w. doszło do podziału księstwa opolsko-raciborskiego księcia Władysława. Część raciborska przypadła braciom: starszemu Mieszkowi oraz Przemysławowi. Około 1290 r. bracia podzielili swoje dobra. Mieszkowi I (1290-1315) przypadła wschodnia część z Cieszynem i Oświęcimiem. Z tego powodu uznaje się rok 1290 za początek księstwa cieszyńskiego i początek panowania pierwszego księcia cieszyńskiego. Z czasem z Oświęcimia uformowało się niezależne księstwo.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska