Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1327 - Książę Kazimierz I składa hołd królowi czeskiemu

Starania króla polskiego Władysława Łokietka o zjednoczenie ziem polskich nie były akceptowane przez wielu książąt. Ponadto pretensje do polskiego tronu zgłaszał król czeski Jan Luksemburski. Jednym z czynników walki o krakowski tron stali się książęta śląscy. Kilku górnośląskich książąt zostało w początkach 1327 r. wezwanych przez króla czeskiego do Opawy. Wśród nich był również Kazimierz I (1315-1358), książę cieszyński. Tam doszło do złożenia hołdu lennego. Odtąd księstwo cieszyńskie stało się lennem korony czeskiej z dużą wewnętrzną autonomią. Kolejny król Polski, Kazimierz Wielki, w 1335 roku uznał zwierzchnictwo Jana Luksemburskiego nad Śląskiem w zamian za jego rezygnację z praw do korony polskiej.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska