Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1416 - Bolesław I przyznaje miastu monopol na sprzedaż piwa

W 1416 roku ówczesny książę cieszyński Bolesław I (1410-1431) wystawił ważny dla Cieszyna dokument, w którym wymienione zostały przywileje przyznane mieszkańcom miasta. Wśród podanych przywilejów znajdowało się prawo do dziedziczenia spadku przez mieszczan, prawo własności nieruchomości w mieście, według którego właścicielem nieruchomości mogła być jedynie osoba w mieście mieszkająca, prawo sądzenia przyjezdnych za długi w mieście, prawo posiadania przez cieszyńskich mieszczan nieruchomości na prawie ziemskim, decyzja, że wszelkie zmiany w prawie cechowym zależne są wyłącznie od rady miejskiej, a także prawo jednej mili, czyli przyznanie miastu wyłączności na sprzedaż cieszyńskiego piwa w okolicznych miejscowościach. Warzenie piwa było bardzo dochodową działalnością gospodarczą i władze miejskie przez wieki pilnowały tego monopolu.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska