Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

1674 - Początki gimnazjum jezuickiego

Początki szkolnictwa w księstwie cieszyńskim sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy funkcjonowały szkoły parafialne. W czasach reformacji przez kilka dziesięcioleci w Cieszynie działała szkoła łacińska, pierwsza średnia szkoła zlikwidowana po powrocie dynastów do religii katolickiej. Dopiero po sprowadzeniu w 1670 r. do Cieszyna jezuitów uruchomiono w październiku 1674 r. kolejną szkołę średnią, mianowicie gimnazjum katolickie. Szkoła zarządzana przez jezuitów była typowym niższym gimnazjum, prowadzącym naukę w języku łacińskim. Początkowo szkoła miała niewielu uczniów, z czasem jednak zaczęło ich przybywać. Szkołę ukończyło wiele osób znanych z dziejów Śląska Cieszyńskiego, w tym Leopold Jan Szersznik.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska