Logo OpenAirMuseum Druga część logo
A A
Zdjęcie Cieszyna

II poł. X w. - Podporządkowanie Cieszyna przez władcę Polski

Ziemia cieszyńska wraz z całym Śląskiem znalazła się w granicach państwa Polan, tworzonego przez pierwszego historycznego władcę Polski, księcia Mieszka I. Fakt ten znalazł potwierdzenie w dokumencie z 991 r. nazywanym Dagome iudex, w którym to Mieszko I oddawał swoje państwo pod papieską opiekę. Ponadto ziemie te znalazły się w granicach biskupstwa wrocławskiego powstałego w 1000 r.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska